Queer genom linsens öga

2016-08-22 10:58

Hur kan queer gemenskap gestaltas genom fotografi och fotograferande? Den frågan har Annica Karlsson Rixon undersökt i två konstverk, som nu blir en avhandling i fotografisk gestaltning.

Nyhet 

Annica Karlsson Rixon är konstnär och fotograf. Från och med den 26 augusti blir hon också den tredje personen i Sverige som disputerat i ”fotografisk gestaltning”. Avhandlingen heter Queer Community through Photographic Acts och undersöker hur queer gemenskap kan framträda genom fotografi, som både media och handling.

Att det är just fotografisk gestaltning som hon forskar i, är viktigt att understryka för Annica Karlsson Rixon. Med gestaltning menas att ge något form, att visa vad som händer och vilket uttryck det tar.

– Det är den konstnärliga gestaltningen som är min drivkraft och det är där undersökningen blir till i min forskning. Jag jobbar med fotografi som uttryck, och resultatet ser därför annorlunda ut, även om jag har flera gemensamma beröringspunkter med andra discipliner inom akademin. Till skillnad från många andra, skriver de flesta konstnärliga forskare samtidigt som vi jobbar med andra typer av gestaltningar, säger hon.

Grunden i avhandlingen är två konstnärliga arbeten, som just nu ställs ut på Världskulturmuseét i Göteborg och som gestaltar queera gemenskaper i Ryssland. I State of Mind, ett konstprojekt som Annica Karlsson Rixon och Anna Viola Hallberg gjorde under åren 2006-2008, belyses livssituationen för lesbiska och bisexuella kvinnor i S:t Petersburg. Verket är en foto-, film- och ljudinstallation. I bildserien At the Time of the Third Reading/Во время третьего чтения, visas Annica Karlsson Rixons fotografier som togs under ett lesbiskt kvinnoläger i Ryssland. Lägret råkade ta plats samtidigt som lagförslaget om att förbjuda information om ”icke-traditionell sexuell orientering” till minderåriga, röstades igenom av statsduman. Det sistnämnda projektet ges också ut i bokform i anslutning till disputationen, då även med texter av ryska aktivister.

– Jag har i flera av mina arbeten varit intresserad av att använda kameran till att gestalta, undersöka eller skapa gemenskap, jag har till exempel sedan 90-talet jobbat med ett projekt där jag återkommande gör nedslag bland en grupp samtida konstnärer. Jag ser på fotografi som görande och är intresserad av utforskandets performativitet, säger Annica Karlsson Rixon.

Annica Karlsson Rixon har valt att lägga fram sin forskning som en sammanläggningsavhandling, där verken ersätter de artiklar som skrivs i andra akademiska sammanhang, och utställningar blir det sätt som de ”publiceras”, men även i bokform som nämns ovan. Den andra boken som görs till disputationen, Queer Community through Photographic Acts, kallar hon för ”kappan”. I den introducerar hon konstverken och sina forskningsingångar utifrån bland annat en queerteoretisk bas.

– Ett exempel på hur ”queer community” kan tänkas göras i State of Mind är att en möts av vänliga kvinnoporträtt på installationens utsida. Den som kommer in som betraktare, utan någon förhandskunskap om verket, kanske bara ser fotografier av kvinnor, utan att tolka dem som queera. Då kanske till och med en homofob kan identifiera sig med kvinnorna och träda in i en queerhet som den inte var beredd på. En kan då fundera över vad som händer när samma person går in till videoinstallationen och tar del i de öppenhjärtliga intervjuer som visas på de sju monitorerna. På det sättet kan det queera i verket tänkas både destabilisera normer och gestalta något queert. Blir den bekräftad, provocerad eller kanske avväpnad? Det är den typen av göranden som jag är intresserad av i mitt konstnärliga forskande, säger hon.

State of Mind har ställts ut vid 11 tillfällen, varav två gånger i S:t Petersburg i Ryssland, en gång i Minsk i Vitryssland och två gånger i Ukraina. Intresset för projektet har varit stort, inte minst eftersom Rysslands hbtq-politik har varit i mediemässigt fokus under den senaste tiden.

– Men vill man lära sig mer om rysk hbtq-aktivism ska man inte läsa ”kappan”. Då får man gå till konstverken eller läsa i boken At the Time of the Third Reading, säger hon.

Annica Karlsson Rixon har sin tjänst som doktorand på Akademin Valand vid Göteborgs Universitet. På senare år har det kommit in flera nya feministiska forskare på Valand, men hon beskriver sin start på den konstnärliga fakulteten som ”patriarkal”.

– Jag hamnade i en homosocial grupp och även om vi var flera kvinnor så var det en manlig kultur och dominans. På konstnärliga fakulteten gavs inga kurser som kändes relevanta för mig och det fanns inga möjligheter för mig att diskutera det jag var intresserad av med mina kollegor.

Hon hittade sitt sammanhang i genusforskningen. Gick en kurs i intersektionalitet, var på genusforskarkonferenser och träffade andra genusforskare att samarbeta med.

– Jag fick söka en annan plattform för att kunna utvecklas men också för att kunna stå ut. Jag fann den som genusforskare.

Efter disputationen hoppas Annica Karlsson Rixon att kunna fortsätta forska konstnärligt om gemenskap och annorlundahet.

– Att röra mig ute i världen med en kamera, att hitta olika strategier och metoder för att belysa samhällsfrågor på det här intima sättet – det är något jag kommer att fortsätta med, säger hon.

Disputationen på Queer Community through Photographic Acts. Three Entrances to an Artistic Research Project Approaching LGBTQIA Russia går av stapeln klockan 14:00 den 26 augusti på Världskulturmuséet.  State of Mind samt At the Time of the Third Reading går att se på Världskulturmuséet fram till den 4 september 2016.

Skribent Anneli Tillberg
Bild Annica Karlsson Rixon framför två av sina fotografier från bildserien "At the Time of the Third Reading/Во время третьего чтения", Foto Anneli Tillberg
Relaterat material
visa fler nyheter ›