Samarbete med Linköping och Örebro nästa steg för Karlstads genusforskare

2012-04-25 08:51

För några år sedan bildade universiteten i Linköping och Örebro Institutet för tematisk genusforskning. Nu vill även Karlstads genusforskare bli en part i det samarbetet.
– Det skulle bidra till utvecklingen av vår teoretiska spännvidd, säger Ulf Mellström, föreståndare för centrumbildningen vid Karlstads universitet.

Centrum för genusforskning, som nyligen firade tjugoårsjubileum, vill nu bli en part i Institutet för tematisk genusforskning, GI. Institutet är i dag ett samarbete som omfattar Tema genus vid Linköpings universitet och Centrum för feministiska samhällsstudier vid Örebro universitet. En anslutning till samarbetet hoppas Karlstadsforskarna ska kunna ge ett berikande intellektuellt utbyte.

Ulf Mellström är professor och sedan i somras föreståndare för centrum.
– Det handlar om att finna samarbeten i forskningsansökningar, men också om att förstärka grundutbildningen.
Karlstads universitet har i dag ingen forskarutbildning i genusvetenskap. Det har däremot både Linköping och Örebro, och samarbetet med dem ger möjlighet att erbjuda studenterna en väg vidare.
Ulf Mellström pekar också på att institutets olika teman delvis överlappar de olika forskningsinriktningar som man i Karlstad arbetar med.
– Vi vill utveckla en större teoretisk spännvidd, säger han. Därför håller vi att upparbeta fyra forskningsinriktningar, som alla relaterar till de olika forskningsprojekt vi bedriver.

Profil mot tillämpad forskning

Forskningsmiljön har en profil mot tillämpad genusforskning som byggts upp under lång tid. Bland annat har man haft externa medel från Vinnova och från Europeiska socialfonden. Forskare vid centrum har också i olika projekt arbetat med Region Värmland och med näringslivet i regionen, enligt den modell som kallas Triple Helix (akademi, näringsliv och offentlig sektor i ömsesidigt berikande samverkan).
Flera av projekten har varit motiverade utifrån förändringsarbete på jämställdhetsområdet. Exempelvis har Värmland en mer könssegregerad arbetsmarknad än någon annan region i landet. För närvarande bedrivs två större forskningsprojekt med externa medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
– Även medlen från MSB handlar om en klassisk jämställdhetsfråga, att komma till rätta med det faktum att endast 1,4 procent av landets brandmän är kvinnor, säger Ulf Mellström.
För forskningsmiljön är det angeläget att den upparbetade profilen förstärks genom ett fördjupat teoriutvecklande arbete. Inriktningarna är genus och kunskapsproduktion, genus och organisation, genus och teknik, samt genus, risk och säkerhet. Ulf Mellström var tidigare professor i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet, och den profilen har han tagit med sig till Karlstad. Liksom ett av de båda forskningsprojekt som MSB finansierar, och som går i linje med inriktningen mot genus, risk och säkerhet.

Strategisk forskningsmiljö

1991 bildades Jämställdhetscentrum som en integrerad forsknings- och utbildningsmiljö vid lärosätet. 2009 bytte miljön namn till det den har i dag och placerades vid estetisk-filosofisk fakultet. Året därpå utsåg universitetsledningen centrum till en av åtta tvärfakultativa, strategiska miljöer. Utmärkelsen har inneburit ett medelstillskott som finansierat två postdoktorstjänster.
– Dessutom har tre unga forskare hos oss fått interna karriärbidrag, av totalt nio på hela lärosätet. De närmaste åren ser bra ut ekonomiskt, säger Ulf Mellström.

Institutionella förändringar

Centrum för genusforskning är ingen stor miljö, sett till hur många forskare som sitter samlat i samma lokaler. Det rör sig om ett tiotal personer. Men i den utvidgade miljön på hela lärosätet finns omkring fyrtio genusforskare.
– Vi har få fast anställda på centrum, säger Ulf Mellström. Men vi knyter upp många forskare för att initiera samarbeten och projekt. Det är tanken med en centrumbildning.
De flesta av forskarna i den utvidgade miljön finns inte på samma fakultet. Från början av 2013 flyttar ämnet genusvetenskap till Institutionen för sociala studier, tillsammans med bland andra sociologi och psykologi.
– Det kommer att bli en förbättring, med tanke på att det är där många genusforskare på universitetet finns.

Skribent Jimmy Sand
visa fler nyheter ›