Seminariedag inför kvinnodagen

2015-03-02 15:24

Inför internationella kvinnodagen den 8 mars bjuder Göteborgs universitet in till en öppen seminariedag fredagen den 6 mars 2015. Nationella sekretariatet för genusforskning medverkar i programmet.

Under dagen kan du ta del av genusrelaterad forskning och fakta kring vad genus innebär för individen och samhället, med kortare föredrag av genusforskare och representanter från kvinnorörelsen. Varje seminarium avslutas med en frågestund där publiken erbjuds medverka. Programmet är öppet för alla och det är ingen inträdesavgift.

Panelsamtalen Hur internationell är genusforskningen? och Hur internationell är kvinnorörelsen? leds av Kerstin Alnebratt, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning och Mikael Almén, projektsamordnare. Dagen avslutas med ett samtal mellan Kerstin Alnebratt och prorektor Helena Lindholm Schulz.

Skribent Inga-Bodil Ekselius
visa fler nyheter ›