Tidskrifter vill bredda den inomvetenskapliga debatten

2014-06-10 09:28

År 2014 har inneburit en nystart för de genusvetenskapliga forskningstidskrifterna Norma och TGV. Norma siktar internationellt medan TGV satsar på att växa i Sverige. Båda tidskrifterna vill fungera som plattform för debatt inom sina respektive forskningsfält.

I början av året flyttade Norma: International Journal for Masculinity Studies från norska Universitetsförlaget till Taylor and Francis Group, ett av världens största förlag.
– Det finns väldigt få tidskrifter inom maskulinitetsfältet och vi ser ett behov av att växa internationellt, säger Lucas Gottzén, maskulinitetsforskare vid Linköpings universitet och redaktör för Norma tillsammans med Ulf Mellström.
Norma kommer även fortsättningsvis att ha en nordisk bas, men från i år är alla artiklar på engelska och redaktionen arbetar aktivt för att engagera forskare från olika delar av världen.
– Maskulinitetsforskningen är särskilt stark i USA, Storbritannien, Australien och i Norden, men det bedrivs också framträdande forskning i till exempel Sydafrika och Kina, säger Lucas Gottzén.

Vill gå utanför humaniora och samhällsvetenskap

Även hos Tidskrift för genusvetenskap, TGV, finns en vision om att bredda innehållet. Redaktionen vill få in fler texter från andra discipliner än humaniora och samhällsvetenskap, där genusforskningen av tradition är stark.
– Det är framför allt forskare från de disciplinerna som skickar in manus till oss, men genusforskning bedrivs även inom exempelvis biologi, zoologi, teknik och många andra ämnen, säger Sofia Strid, lektor i genusvetenskap vid Örebro universitet och redaktör för TGV tillsammans med Magnus Åberg.
Hela TGV:s redaktion är ny för i år och deras första nummer, med temat genusvetenskapliga gränser, kommer ut i början av sommaren.
– Genusforskning bedrivs tvärvetenskapligt över olika disciplinära gränser, men vad är och hur skapas genusvetare och genusvetenskap? Det är frågor vi ställer, säger Sofia Strid.

De kommande två numren av TGV ska utgå från temana våld och kris, men för att få en större bredd kommer redaktionen också att arbeta med öppna nummer utan särskilda teman.
Nästa nummer av Norma undersöker maskulinitet i relation till risktagande och nästa år kommer ett temanummer om sexualitet med fokus på Sydafrika och Finland. Lucas Gottzén tycker att en viktig utmaning för Norma och för maskulinitetsforskningen generellt är att fördjupa den teoretiska diskussionen. Han menar att många forskare gästspelar inom maskulinitetsfältet med enstaka artiklar och dessa forskare utgår ofta från de mest kända och tillgängliga teorierna, som kan vara 15-20 år gamla.
– Det är bra att vi har ett inflöde av forskare från olika traditioner, men det gör också att vi får mindre teoretisk inomvetenskaplig debatt, säger han.
Lucas Gottzén konstaterar vidare att maskulinitetsforskare som har svag anknytning till fältet ofta helt ignorerar annan genusvetenskaplig teori.
– Med Norma vill vi tydligt placera maskulinitetsforskningen inom den feministiska forskningen, säger han.

Vetenskapsrådet drar in sitt tidskriftsstöd

Vid sidan av avvägningar och visioner kopplade till tidskrifternas innehåll brottas både Norma och TGV med frågor om rör finansiering. I höstas beslutade Vetenskapsrådet att dra in sitt tidskriftsstöd, vilket i dag är ett viktigt ekonomiskt stöd för TGV.
– Att hitta en långsiktig finansiell lösning är en utmaning. När TGV startade på 80-talet var genusfältet nytt och redaktörerna var pionjärer, men nu är genusforskningen institutionaliserad och det borde gå att hitta en mer stabil lösning, säger Sofia Strid.
Lucas Gottzén håller med om att det krävs stort engagemang för att hålla en forskningstidskrift vid liv, men han tycker också att det ger mycket tillbaka och han tror att tidskrifterna har stor betydelse för forskningsfälten.
– Vi synliggör intressant forskning och lyfter viktiga debatter. På det sättet är vi med och skapar våra forskningsfält, säger han.

Skribent Charlie Olofsson
visa fler nyheter ›