Eva Reimers, Åsa Arping

Två nya professorer med genusinriktning i Göteborg

2017-01-23 15:21

Göteborgs universitet har fått två nya professorer med genusinriktning.

Eva Reimers, tidigare vid Linköpings universitet, är nu professor i pedagogiskt arbete vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession. De senaste åren har hon arbetat med ett forskningsprojekt om barnskötar- och förskollärarutbildningarna och hur de medverkar till konstruktioner av föreställningar om verksamhet för yngre barn utifrån normer om utbildning, omsorg, genus, klass och etnicitet.

Åsa Arping är ny professor i litteraturvetenskap. I ett pågående forskningsprojekt undersöker hon mottagandet av Fredrika Bremer i USA. Hon har redigerat och skrivit texter till flera litteraturhistoriska översiktsverk, senast ett avsnitt om kvinnlig poesi i Norden efter sekelskiftet 2000 för Nordisk kvinnolitteraturhistoria (2016).

Skribent Jimmy Sand
Bild Eva Reimers och Åsa Arping. Foto: Göteborgs universitet
Källa Göteborgs universitet
Relaterat material
visa fler nyheter ›