Utvärderare ger excellenssatsningen högt slutbetyg

2011-10-05 08:33

Vetenskapsrådet har nu utvärderat sin satsning på tre så kallade Centres of Gender Excellence. Professor Dan Brändström har lett utvärderingen.
– Om man vill medverka till att etablera ett forskningsområde snabbare, vittnar det här om att det är möjligt. Då krävs det den här typen av storsatsning.

Vetenskapsrådets femåriga satsning på excellent genusforskning under åren 2007-2011 omfattar forskningsprogram vid Umeå, Uppsala och Linköping/Örebro universitet. Satsningen, som har givit de tre miljöerna fyra miljoner vardera årligen, har under våren utvärderats av en oberoende internationell expertpanel. Professor Dan Brändström har varit panelens ordförande.
– De tre miljöerna har med satsningen blivit mycket mer konkurrenskraftiga. Vetenskapsrådet ville göra genusforskningen bättre rustad, och det har lyckats väldigt bra.
Utvärderingen pekar på att finansieringen använts för att höja kvaliteten på forskningen till en nivå som inte varit möjlig utan satsningen. De tre miljöerna kommer inte att få fortsatt stöd från Vetenskapsråden i den här formen. Det är därför positivt att satsningen också lett till att miljöerna fått mycket mer stöd lokalt än tidigare, menar Brändström.

Försprång för Linköping

Bland rekommendationerna från utvärderingen finns bland annat vikten av att ha en forskningsledare som ägnar minst 75 procent av sin arbetstid till ledning av centrat. Så var inte fallet i vare sig Umeå eller Uppsala, men båda universiteten håller på att tillsätta varsin full professur i genusvetenskap.
– Mer tid måste avsättas som forskningledare. Risken är annars att verksamheten blir lidande, säger Brändström.
Miljöerna har gjort en framgångrik internationalisering genom kontakt med gästforskare. Publiceringarna finns på en skala från ”mycket bra” till ”enastående”. Linköping/Örebro har dessutom lyckats väl med att dra till sig utländska forskningsmedel.
– Linköping har lyckats väldigt bra med att bygga upp ett kraftfullt forskarnätverk. Det finns en speciell spirit som är enastående. Men så har man haft ett visst försprång genom att universitetet redan tidigare satsat på Tema Genus, säger Brändström.

Risk för “brain drain”

Utvärderarnas rapport nämner, men går inte djupare in på, den eventuella risken för att sasningarna har dränerat andra miljöer på forskare genom att de sökt sig till excellensmiljöerna.
– Det har varit en så kraftfull satsning. Risken är att en del forskare måste ägna sig åt annat om man inte finner finansiering i fortsatt samma utsträckning, menar Brändström.

Skribent Jimmy Sand
visa fler nyheter ›