Vad är genusforskning?

2012-08-28 16:18

På genus.se finns numera en enkel introduktion till genusforskning. Under fliken Genusforskning kan du bland annat läsa om genusforskningens utveckling, om olika teoretiska fält och en nyttig ordlista som hjälper dig navigera i genusvärlden.

Intersektionalitetsforskning, maskulinitetsforskning och genussystem är vetenskapliga termer som kan vara svåra att få grepp om. I dag kan du lätt navigera mellan olika definitioner och samtidigt få en ökad förståelse genom forskarnas egna förklaringar av sina specialområden. Under fliken Forskarna berättar finns även en översikt över vad forskningsteorierna handlar om, vikten av genusforskning och vad den har bidragit till.

Vill du hålla dig à jour med den senaste genusforskningen kan du smidigt hitta nya avhandlingar under fliken Nya genusavhandlingar.

Behöver du komma i kontakt med en genusforskare så är du ett klick från att hitta den rätta eller rätte. Klicka på fliken Genusexperter och skriv in ett forskningsämne eller namnpå forskare så får du fram information om forskare samt deras kontaktuppgifter, i databasen Greda.

Under fliken Resurser finns länkar till andra databaser som till exempel Jämda som innehåller litteratur om både jämställdhetsintegrering och jämställdhet. I databasen Gena finns över 1 000 svenska doktorsavhandlingar inom genusforskning. Under fliken hittar du även internationella söktjänster för genuslitteratur.

Vill du läsa genusvetenskap så finner du en lista på alla lärosäten som finns i hela landet under fliken Studera genusvetenskap.

Skribent Roxana Ortiz
visa fler nyheter ›