Verksamhetsflytt på webben

2018-01-26 15:37

Jämställdhetsmyndigheten, som invigdes i januari, ska bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. På genus.se flyttas en del information eftersom två regeringsuppdrag nu förts över från sekretariatet till myndigheten.

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, Jim, och Jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet, Jihu är två regeringsuppdrag som Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet har haft sedan 2013 respektive 2016. I och med att Jämställdhetsmyndigheten startade i januari har de båda uppdragen samt driften av webbplatsen Jämställ.nu överförts från sekretariatet till myndigheten. Läs mer om verksamhetsöverföringen och vad den innebär för sekretariatet i artikeln Ökat intresse för genus och jämställdhet skapar nya möjligheter.

Johanna Lindros är redaktör för Jämställ.nu och arbetade tidigare på sekretariatet men är nu kommunikatör på Jämställdhetsmyndigheten. All information om Jim och Jihu som har funnits på genus.se, inklusive inloggnings-sidorna, finns nu på Jämställdhetsmyndighetens webb. Snart kommer även utdrag ur de nya regleringsbreven, instruktioner samt handlingsplaner för myndigheter och lärosäten i Jim och Jihu läggas ut. Webbsidan jamstalldhetsmyndigheten.se är nystartad men kommer att fyllas på med mycket information framöver.

– Målet är att webbplatsen ska samla kraften från hela Sveriges jämställdhetsarbete. Tanken är att både våra och andras publikationer ska gå att nå via myndighetens webbplats, säger Johanna Lindros.

På genus.se går det fortfarande att hitta det material som producerats av sekretariatet inom de båda uppdragen, och information om sekretariatets tidigare verksamhet inom uppdragen.

Relaterat material
visa fler nyheter ›