VR ger 7,8 miljoner till genusforskning om demokrati

2015-11-16 13:58

Elin Bjarnegård och Pär Zetterberg från Uppsala universitet fick två projekt beviljade i årets stora utlysning från Vetenskapsrådet. De ska undersöka feminism i semidemokratier och genusaspekter på valrelaterat våld.

– Det känns förstås fantastiskt, jag vet ju vilken hård konkurrens det är så att få inte bara ett utan två, som jag verkligen är sugen på att göra och tror på är otroligt roligt, säger Elin Bjarnegård.

Hon och kollegan Pär Zetterberg forskar på statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. De har tilldelats 5 100 000 kronor delat på fyra år för sitt projekt Kön och politik i elektorala auktoritära stater. Projektet handlar om feminism inom det som kallas för semidemokratier, alltså stater som har demokratiska val men med ett stort dominerande parti som alltid vinner valet. Projektet binder ihop två forskningsfält på ett nytt sätt.

– Regimpolitisk forskning har tittat på många länder som fastnar i det här mellanläget mellan diktatur och demokrati, men har egentligen aldrig haft genusglasögon på sig. Och genusforskningen har inte tittat så mycket på regimtyper, säger Elin Bjarnegård.

Den här typen av regimer har ofta kvotering till parlamenten, men det ser ganska olika ut vad kvinnorörelser kan åstadkomma i de här länderna beroende på om de är kopplade till det dominanta partiet eller inte, berättar hon. I projektet ska de undersöka hur de dominanta partierna bedriver jämställdhetspolitik och vad det innebär att vara feminist och oppositionspolitiker, eller en feministisk rörelse som inte är kopplad till regeringspartiet.

– Vi ska titta på hur det ser ut med representation och kvotering i de här länderna och försöka förstå hur regimen använder kvotering och andra jämställdhetsinstrument som ett sätt att vinna mer politisk makt. Och så ska vi undersöka hur kvinnoaktivismen påverkas av den speciella dynamiken i dessa regimer, säger Elin Bjarnegård.

Deras andra projekt Genusaspekter på valrelaterat våld: En enkätstudie av politiska kandidater i Myanmar och Kambodja får 2 700 000 kronor delat på tre år. I det projektet undersöker de hur erfarenheter av valrelaterat våld skiljer sig åt mellan manliga och kvinnliga kandidater.

– Forskning om valrelaterat våld tenderar att fokusera på fysiskt våld mot kandidater, och mellan olika anhängare. Nu har man börjat inse att det här är en ganska manlig erfarenhet av vad våld i valkampanjer kan handla om. Vi ställer den bredare frågan ”vad finns för illegitima metoder för att få kandidater att inte ställa upp, eller bedriva en mindre effektiv kampanj än de hade kunnat göra”, säger Elin Bjarnegård.

Fler genusforskare som fick projektbidrag av Vetenskapsrådet är bland andra Helene Ahl, Jönköpings universitet, för sitt projekt ”Mammaprenörer i skärningspunkten mellan genus, företagande och den svenska välfärdsstaten”, Ann-Zofie Duvander, Stockholms universitet, för projektet ”Inkomstfördelning för föräldrapar och dess betydelse för inkomstojämlikhet mellan familjer. En jämförelse över tid och mellan länder” och Sara Edenheim, Umeå universitet, för projektet ”Tolerans som begrepp och praktik i svensk offentlig senmodernitet”.

Jämställdhet

Av samtliga ansökningar i stora utlysningen kom 1 781 från kvinnor, varav 256 beviljades. Motsvarande siffror för männen var 2 999 ansökningar och 502 beviljade. Beviljandegraden för kvinnor är alltså 14,4 procent och för män 16,7 procent.

Skribent Inga-Bodil Ekselius
visa fler nyheter ›