Årsrapporter

Sekretariatet har genom åren anordnat konferenser, seminarier, föreläsningsserier, kurser och debattsamtal samt även ingått i samarrangemang med olika aktörer.

I de korta årsrapporterna finner du en översikt på de uppdrag sekretariatet har, samt evenemang som sekretariatet har anordnat eller samarrangerat under sekretariatets 20 års verksamhet.

Om verksamhetsåret 2017 skriver vi bland annat:

Sekretariatet präglades i år av förberedelser inför verksamhetsöverföringen av två stora regeringsuppdrag till den nya myndigheten för jämställdhet. Flera större och mindre uppdrag tillkom samtidigt, från bland annat regeringen och Nordiska ministerrådet, och det finns ett fortsatt stort intresse för sekretariatets särskilda kompetens både i Sverige och utomlands. Vi fortsatte vårt arbete att bevaka och analysera den forskningspolitiska arenan och utvecklade samarbeten med aktörer inom högskolesektorn och inom genusforskningsfältet.