År 2011

Under året övergick sekretariatet till ett tematiskt arbetssätt. Detta fick genomslag för såväl tidningen Genus som för de olika aktiviteter som genomfördes under året. De teman som valdes var kultur, innovation och skola.

Kultur

Öppen föreläsning 8 mars, Linnéuniversitetet i Växjö ”En mamsell i tiden”

Anna-Lena Lindberg, docent i Konstvetenskap, höll en öppen föreläsning om Ulrica Fredrica Pasch och 1700-talets konstvärld. Samarrangemang med Forum för genusvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Panelsamtal “Vem går till konsthistorien?” 9 april, Konstmuseet i Göteborg

Moderator: Gunilla Kindstrand, kulturjournalist. Medverkande i panelen: Ingemar P Arnesson, chef för Skövde konsthall och konstmuseum, Linda Fagerström, fil dr i konsthistoria, Lunds universitet, Jonathan Habib Engqvist, projektsamordnare, Iaspis, Konstnärsnämnden, Annica Karlsson Rixon, fotograf och genusforskare, Kajsa Widegren, fil dr genusvetenskap, Göteborgs universitet.

”Vem tar plats på scenen?” – tre forskare berättar om sina forskningsprojekt på konferensen Musik & Samhälle III, Malmö, 28-29 april

Deltagande: Cecilia Björck, Högskolan i Borås, Sara Jansson, Göteborgs universitet, Marika Nordström, Umeå universitet. Samtalsledare: Inga-Bodil Ekselius, Nationella sekretariatet för genusforskning.

Innovation

Sessioner på Konferensen Högskola och Samhälle i Samverkan, 4-6 maj, Karlstad

Sekretariatet var medarrangörer till forskar/praktikersessioner om genusforskning i innovativa miljöer, i samarbete med nätverket Sira, där upplägget var att jämställdhetspraktiker gav respons på genusforskares papers.

Panelsamtal om hur genusperspektivet bidrar till nya sätt att se på innovationer, Vetenskapsfestivalen, 12 maj Göteborg

Vetenskapsfestivalen, som år 2011 hade tema kreativitet, var ett utmärkt sätt att nå ut med nya sätt att se och tänka på kreativitet och innovationer med hjälp av genusperspektiv. Medverkande i panelen: Maria Edström, fil dr, Nationella sekretariatet för genusforskning, Peter Eklund, Planeringsdirektör, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Marcus Jahnke, doktorand, Business & Design Lab, HDK – Högskolan för Design och Konsthantverk, Malin Lindberg, fil dr, Avdelningen för genus och innovation, Luleå tekniska universitet. Moderator: Annika Olsson, fil dr, lektor genusvetenskap.

Pappaledighet, krockkuddar och klimatkris, 4 juli, Almedalen, Gotland

I samband med att Polhemsåret firades bjöd organisationen Polhem350 in sekretariatets medarbetare Maria Edström för att tala om genus och innovation. Seminariet sändes live och finns också bevarat på Youtube.com, via Polhem350.

Jämställdhet som social innovation, 6 juli, Almedalen, Gotland

Detta arrangemang skedde i samverkan SKL, Vinnova, Tema Likabehandling, ESF Jämt och Länsstyrelserna, under projektet Jämställ.nu:s ramverk. Forskarpresentationer och panelsamtal hölls i Residensets trädgård under en eftermiddag, vilket lockade cirka 120 besökare. Cecilia Schelin Seidegård, landshövding på Gotland, öppnade seminariet.

Medverkande: Nyamko Sabuni, jämställdhetsminister, Gertrud Åström, ordförande, Sveriges Kvinnolobby, Susanne Andersson, fil dr, Stockholms universitet, Anna-Carin Bergius,VD Comai AB, Lars Bergström, kollektivtrafikansvarig i Kalmar, Karin Sellin, enhetschef, Sundbybergs stad, Kerstin Hindrum, projektledare, Svenskt Marintekniskt Centrum, Susanne Andersson fil dr, Stockholms universitet. Annika Olsson, fil dr, Stockholms universitet, var moderator.

Öka innovationskraften nu – med jämställdhet som verktyg, 10 oktober, Working Life, Stockholm

För fjärde året i rad arrangerade Arbetsmiljöforum WorkingLife, en konferens med inriktning på arbetslivsfrågor, där Nationella sekretariatet för genusforskning tillsammans med Jämställ.nu höll ett seminarium: Öka innovationskraften nu – med jämställdhet som verktyg. På seminariet deltog Agneta Sunder från Krokoms kommun som presenterade sitt projekt ”Pilotmodell för företagshälsovård i Jämtlands län” och Dan Humle från processtödet ESF Jämt. Dessutom höll Ann-Charlott Callerstig från Linköpings universitet ett anförande om jämställdhetsintegrering i praktiken. Maria Edström från Nationella sekretariatet för genusforskning inledde med ett inslag om innovationer och genus, samt var moderator för hela seminariet.

Skola

Presentation av Genusskolan.se, Göteborgs stads utbildningsförvaltning, 22 september

En presentation av Genusskolan.se gjordes under en dag för skolledare i gymnasieskolan inom Göteborgs stads jämställdhetssatsning ”En skola för alla”.

Panelsamtalet ”Antiplugg-killar och rosa pedagogik”, Forskartorget, Bokmässan, Göteborg, 22 september

Medverkande: Ann-Sofie Holm, lektor i pedagogik vid Högskolan i Borås, Kajsa Ohrlander, lektor i pedagogik vid Stockholms universitet, Anne-Sofie Kalat, doktorand i sociologi vid Uppsala universitet samt Mia Heikkilä, fil dr i pedagogik vid Mälardalens högskola. Moderator: Bosse Parbring, Nationella sekretariatet för genusforskning. Panelsamtalet sändes också i Kunskapskanalen.

”Kan Batman vara rosa?”, Unga scenen, Bokmässan, Göteborg, 23 september

Föreläsning av Anette Hellman, fil dr i pedagogik vid Göteborgs universitet.

”Naturvetenskap och genus”, Unga scenen, Bokmässan, Göteborg, 23 september

Föreläsning av Kristina Andersson, fil dr i pedagogik vid Gävle högskola.

Workshops för skolpersonal, Skolforum, Stockholm, 29-30 oktober

Tre workshops med inriktning på förskola, grundskola och gymnasieskola arrangerades. Där medverkade forskarna Klara Dolk, doktorand i pedagogik vid Stockholms universitet (förskola), Rickard Jonsson, fil dr i pedagogik vid Stockholms universitet (grundskola) och Anne-Sofie Nyström, doktorand i sociologi vid Uppsala universitet (gymnasieskola). Dessutom medverkade genuspedagogen Lisa Andersson Tengnér vid alla tillfällena.

”Hur få pojkar att läsa och skriva?”, Skolforum, Stockholm, 29 oktober

Föreläsning med Gunilla Molly, Stockholms universitet, på torget för språk-, läs- och skrivutveckling, Skolforum.

Presentation av Genusskolan.se och Jämställ.nu, Heta hörnet, Skolforum, Stockholm, 29 oktober och 1 november.

Forskningens villkor

Panelsamtal om bedömning av forskning, 7 april, Göteborgs universitet

Medverkande var: Göran Blomqvist, VD Riksbankens jubileumsfond, Staffan Edén, rektorsråd med ansvar för jämställdhet, jämlikhet och likabehandling, Göteborgs universitet, Lena Gemzöe, genusforskare vid Stockholms universitet, Rangnar Nilsson, idéhistoriker och forskningsrådgivare vid Göteborgs universitet, Pär Omling, rektors rådgivare vid Lunds universitet och tidigare generaldirektör för Vetenskapsrådet, samt Birgitta Jordansson, genusforskare vid Göteborgs universitet, och Ulf Sandström, gästprofessor vid KTH.

Hearing om autonomireformens effekter för genusforskningen, 13 juni, KTH, Stockholm

Samarrangemang med Sveriges genusforskarförbund där följande medverkade: Lars Haikola, universitetskansler, chef för Högskoleverket, Lisbeth Larsson, professor vid Göteborgs universitet, Mille Millnert, generaldirektör för Vetenskapsrådet, Göran Sandberg, verkställande ledamot i Wallenbergsstiftelsen och tidigare rektor Umeå universitet, samt Agneta Stark, tidigare rektor Högskolan i Dalarna. Hearingen leddes av Malin Rönnblom, Genusforskarförbundets ordförande, samt Irene Molina, professor Uppsala universitet.