Vetenskaplig kommitté

I den vetenskapliga kommittén för g12 ingick:

  • Ulla Manns, Södertörns högskola
  • Irene Molina, Uppsala universitet
  • Tiina Rosenberg, Stockholms universitet
  • Malin Rönnblom, Umeå universitet
  • Eva-Maria Svensson, Göteborgs universitet
  • Katarina Swahnberg, Linköpings universitet
  • Cecilia Åsberg, Linköpings universitet