Transperson/trans

Ordet trans kan användas som en förkortning av ordet transperson och fungerar då som ett paraplybegrepp. Transpersoner bryter mot de normer och förväntningar kring kön, könsuttryck och könsidentitet som finns i samhället. Ens könsidentitet eller könsuttryck stämmer inte överens med det juridiska kön en blev tilldelad vid födseln.

Transaktivism är rörelser som motsätter sig tvåkönsnormen och kräver alla människors rätt att slippa anpassa sig till ett könsbinärt tvång (se även binärt/linjärt kön). Sprungen ur, och nu parallellt/sammanflätat med, transaktivismen är transfeminism. Transfeminism är en idétradition som inkluderar transpersoner- och erfarenheter i analysen och utmanar de föreställningar om kön och könstillhörighet som är grundläggande för feminism. Transpersoners och transfeminismens deltagande i feministiska rum har historiskt mötts med motstånd och/eller osynliggörande, någonting som även sker i stor utsträckning idag även om utrymmet blivit större.

Ett försök att närma sig ordet trans utan att direkt låsa fast specifika betydelser är genom användning av en asterisk (Trans*), varför det inom fältet ibland skrivs exempelvis trans*feminism och trans*studier. Därigenom kan ordet betyda mer, och inbegripa fler – ett levande, rörligt ord.

Relaterat material

Sugen på mer?

Läs den femte och senaste skriften ”En introduktion till genusvetenskapliga begrepp” i En skriftserie om genusvetenskap. Här hittar du mer fördjupande texter om ord och begrepp centrala för genusvetenskapens teoretiska och metodologiska bidrag.

Läs skriften här ›