2011

Omslag på tidningen Genus 3, 2011.

Genus, 3 2011

Tidningen Genus tema handlar denna gång om krig och fred. Allt ifrån militärt arbete, FN:s resolution 1325, sexuellt våld i krig, kriget mot terrorismen, etik och moral i krig, till föreställningar om...

Läs Genus, 3 2011 >

Omslag på tidningen Genus nummer 2, 2011.

Genus, 2 2011

Skolprestationer och lärarens roll står i fokus i detta nummer av tidningen Genus. Lekrum, klassrum och korridorer är inte bara fyllda av förväntningar om lustfyllt lärande och goda prestationer, utan...

Läs Genus, 2 2011 >

Omslag på tidningen Genus nummer 1, 2011.

Genus, 1 2011

Genus nummer 1 2011 handlar om den forskning som finns om genus och innovation. Temat lyfter fram hur forskning om, och arbete för, att åstadkomma innovation och tillväxt kan problematiseras ur genusp...

Läs Genus, 1 2011 >

Genusperspektiv, 6 2011

Bråttom att få in genus i EU:s nästa ramprogram Sekretariatets skrivelse till regeringens forsknings- och innovationsproposition 2012 "Kvinnor ses som antitesen till forskare" 22,5 miljoner i...

Läs Genusperspektiv, 6 2011 >

Genusperspektiv, 5 2011

"Utan en mer långsiktig inriktning kommer humaniora inte överleva" Nikk upphör som nordisk institution "Innovationsplanen reproducerar traditionella prioriteringsmönster" Eige ska samla forsk...

Läs Genusperspektiv, 5 2011 >

Genusperspektiv, 3-4 2011

Framgångsrik satsning på excellenta genusmiljöer Nationellt centrum för kvinnofrid knyts närmare Uppsala universitet Nätverk viktigt för mäns och kvinnors villkor i forskarkarriären Skilda fö...

Läs Genusperspektiv, 3-4 2011 >

Genusperspektiv, 2 2011

Generaldirektören värnar forskarnas initiativförmåga Samhällsvetenskap och humaniora riskerar försämrad EU-finansiering Panel i Umeå diskuterade förutsättningar för starka forskningsmiljöer V...

Läs Genusperspektiv, 2 2011 >

Genusperspektiv, 1 2011

Excellenssatsningar en anrikning av män Vetenskapsrådet utlyser medel till genusforskning Universitetskanslern försvarar Högskoleverkets nya utvärderingssystem DJ föreslår satsningar på 65 mi...

Läs Genusperspektiv, 1 2011 >