2014

Omslag på skriften Kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap, 2014.

Kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap, 2014

Den fjärde skriften i En skriftserie om genusvetenskap handlar om kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap. Kapitelförfattare är Annelie Bränström Öhman, Fataneh Farahani, Hanna Hallg...

Läs Kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap, 2014 >

Genusvetenskap, politik och samhällsengagemang, 2014

Den tredje skriften i En skriftserie om genusvetenskap handlar om genusvetenskapens inslag av och interaktion med samhällsengagemang, politik och aktivism. Kapitelförfattare är Paula Mulinari, Annika ...

Läs Genusvetenskap, politik och samhällsengagemang, 2014 >

Illustration av orange synkronklappa som används inom film.

Debatt i Almedalen 2014 om jämställdhet i akademin

Vi behöver inte fler rapporter, utan det är dags att agera. Det menade rektor Pam Fredman vid Göteborgs universitet som under Almedalsveckan 2014 debatterade den bristande jämställdheten inom akademin...

Läs Debatt i Almedalen 2014 om jämställdhet i akademin >

Omslag på rapporten Godtycklig jämställdhet, 2014.

Godtycklig jämställdhet, 2014

Magdalena Lindroth, masterstudent vid Göteborgs universitet är författaren till rapporten Godtycklig jämställdhet: Implementering av examensordningens mål för jämställdhet i professionsutbildningar vi...

Läs Godtycklig jämställdhet, 2014 >