Sök

Antal träffar: 10
Ny sökning ›

Nya uppdrag kring normer till sekretariatet

2018-01-18 09:48

Region Jönköpings län vill synliggöra de normer och attityder som omgärdar ungdomars och unga vuxnas...

Läs Nya uppdrag kring normer till sekretariatet ›

”Jämställd arbetsmarknad kräver en social infrastruktur”

2017-11-02 10:25

I anslutning till EU-toppmötet i Göteborg anordnar Nationella sekretariatet för genusforskning, i sa...

Läs ”Jämställd arbetsmarknad kräver en social infrastruktur” ›

Forskare slår hål på myter om kvinnodominerade arbetsplatser

2017-10-25 14:06

Britt-Inger Keisu är föreståndare vid Umeå centrum för genusstudier (UCGS) och just nu mitt i ett fo...

Läs Forskare slår hål på myter om kvinnodominerade arbetsplatser ›

Byråkrati i fokus för årets första nummer av Ord & Bild

2017-03-22 15:43

I en tid när byråkratin har allt större inflytande över människors liv försöker kulturtidskriften Or...

Läs Byråkrati i fokus för årets första nummer av Ord & Bild ›

Nya myndighetsplaner för jämställdhetsintegrering

2016-11-16 14:06

Nu ligger 19 nya planer för jämställdhetsintegrering ute på genus.se, bland annat från Polismyndighe...

Läs Nya myndighetsplaner för jämställdhetsintegrering ›

En hög med dokument på ett skrvibord

Viktigt med kritiskt perspektiv för nya myndigheten

2016-09-27 15:57

- Det är på tiden! Äntligen får jämställdhet som politikområde samma förutsättningar som andra polit...

Läs Viktigt med kritiskt perspektiv för nya myndigheten ›

Brandförsvar får nya perspektiv med normkritisk design

2016-01-19 10:31

Det finns ett rykte om att kvinnor inom brandkåren generellt behöver längre tid på sig än män för at...

Läs Brandförsvar får nya perspektiv med normkritisk design ›

Digitalt kvinnobiografiskt lexikon ska göra vetenskapshistorien mindre missvisande

2015-11-25 14:00

Varför finns inga kvinnliga konstnärer, filosofer, vetenskapsmän, politiker eller författare? Den fr...

Läs Digitalt kvinnobiografiskt lexikon ska göra vetenskapshistorien mindre missvisande ›

Genusforskare i arbetsmiljöprojekt gav nya insikter

2015-05-07 13:33

Arbetsmiljöverket fick 2011 ett flerårigt regeringsuppdrag att synliggöra kvinnors hälsa i arbetsliv...

Läs Genusforskare i arbetsmiljöprojekt gav nya insikter ›

Svårt att få forskningsmedel för kvinnors sjukdomar

2015-03-05 16:08

En livlig debatt kring endometrios har vaknat till liv i Sverige. Opinionsartiklar, namnunderskrifte...

Läs Svårt att få forskningsmedel för kvinnors sjukdomar ›