Sök

Antal träffar: 13
Ny sökning ›

Nu ligger Struten på regeringens bord

2019-02-07 13:21

I utredningens direktiv har det ingått att främja jämställdhet inom akademin. Nationella sekretariat...

Läs Nu ligger Struten på regeringens bord ›

Pam Fredman håller upp slutbetänkandet från sin utredning.

Sårbart läge för jämställdhet i utredning om ny styrning av högskolan

2018-06-11 07:00

I december ska regeringens utredare Pam Fredman presentera ett färdigt förslag om hur Sverige ska st...

Läs Sårbart läge för jämställdhet i utredning om ny styrning av högskolan ›

Svenska pengar olika valörer

”Kollegialitet i sin ideala form gynnar inte män framför kvinnor”

2016-06-30 16:34

Ulla Eriksson-Zetterquist är professor i företagsekonomi, inriktning management, vid Göteborgs unive...

Läs ”Kollegialitet i sin ideala form gynnar inte män framför kvinnor” ›

Är det akademiska ledarskapet jämställt?

2016-06-28 10:57

Vilken typ av ledarskap leder bäst fram till en jämställd akademi? De två huvudsakliga formerna f...

Läs Är det akademiska ledarskapet jämställt? ›

Doktorspromotionen 2015 vid Göteborgs universitet, en man sätter en lagerkrans på en annan mans huvud.

Rekryteringsmålen för professorer väcker debatt

2016-06-10 10:33

Det gav upphov till diskussion när Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forsk...

Läs Rekryteringsmålen för professorer väcker debatt ›

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning

Nytt material om akademiskt ledarskap

2016-04-15 09:44

Kollegialitet och linjestyrning är de två huvudsakliga formerna för ledningsverksamhet inom högskole...

Läs Nytt material om akademiskt ledarskap ›

Akademiskt ledarskap

2016-04-06 15:50

Den traditionella formen för ledarskap inom akademin kallas för [markertext]kollegialitet.[/markerte...

Läs Akademiskt ledarskap ›

Doktorspromotionen 2015 vid Göteborgs universitet. En man sätter en lagerkrans på en annan mans huvud.

Forskningspropositioner

2016-01-12 13:35

Sveriges regering har sedan 1977 dragit upp riktlinjerna för forskningspolitiken genom att lägga fra...

Läs Forskningspropositioner ›

Närbild på uppslagna publikationer.

Forskningspolitik

2016-01-12 13:34

Med forskningspolitik avses all statlig styrning av hur forskning ska organiseras och finansieras. E...

Läs Forskningspolitik ›

Närbild på staty som håller en bok i ena handen och vågskålar i den andra.

Sekretess hindrar forskning om BESTA-koder

2015-11-30 11:00

- Det har blivit en riktig långkörare, säger Minna Salminen-Karlsson, forskare vid Centrum för genus...

Läs Sekretess hindrar forskning om BESTA-koder ›

Hur ska forskningsråden arbeta med jämställdhet?

2015-11-24 13:17

Hösten 2016 ska regeringen lägga fram en ny forskningsproposition, och nu pågår förberedelserna. Gen...

Läs Hur ska forskningsråden arbeta med jämställdhet? ›

Innovativa vägar till jämställdhet

2015-09-14 10:21

– Det finns många innovationer i det praktiska jämställdhetsarbetet, men de ses inte alltid som inno...

Läs Innovativa vägar till jämställdhet ›

För jämn fördelning krävs rättvis bedömning

2015-05-04 22:00

- För att bli en framstående forskningsnation krävs en jämställd akademi. Allt annat vore slöseri me...

Läs För jämn fördelning krävs rättvis bedömning ›