Genusperspektiv på ämnen, arkiv

Från 2001 till 2012 gav Nationella sekretariatet för genusforskning i samarbete med Högskoleverket ut en serie skrifter som behandlar genusperspektiv inom olika ämnesområden. Skrifterna ger en snabb och behändig överblick inom ett flertal olika ämnen.

Genusforskning

Omslag på ämnesöversikten Genusperspektiv på företagsekonomi, 2012.

Genusperspektiv på företagsekonomi, 2012

Multimedia 

Skriften är skriven Ulla Eriksson-Zetterquist, professor i företagsekonomi vid Göteborgs universitet, och Elisabeth Sundin, professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet....

Läs Genusperspektiv på företagsekonomi, 2012 >

Omslag på ämnesöversikten Genusperspektiv på biologi, 2012.

Genusperspektiv på biologi, 2012

Multimedia 

Författare är Malin Ah King, fil dr i zoologi och genusforskare vid Uppsala universitet....

Läs Genusperspektiv på biologi, 2012 >

Omslag på ämnesöversikten genusperspektiv på vårdvetenskap, 2009.

Genusperspektiv på vårdvetenskap, 2009

Multimedia 

Skriften är skriven av Ann Öhman, leg. sjukgymnast samt lektor och docent i folkhälsovetenskap med inriktning mot genusforskning vid Umeå universitet....

Läs Genusperspektiv på vårdvetenskap, 2009 >

Omslag på ämnesöversikten Genusperspektiv på statsvetenskap, 2008.

Genusperspektiv på statsvetenskap, 2008

Multimedia 

Författare är Malin Rönnblom, fil. dr och forskarassistent vid Umeå centrum för genusstudier på Umeå universitet, och Maud Eduards, professor vid statsvetenskapliga institutionen på Stockholms univers...

Läs Genusperspektiv på statsvetenskap, 2008 >

Genusperspektiv på pedagogik, 2006

Multimedia 

Författare Inga Wernersson, professor vid institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet....

Läs Genusperspektiv på pedagogik, 2006 >

omslag på ämnesöversikten Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap, 2006.

Genusperspektiv på medie- och kommunikations-vetenskap, 2006

Multimedia 

Författare Madeleine Kleberg (docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet)....

Läs Genusperspektiv på medie- och kommunikations-vetenskap, 2006 >

Omslag på ämnesöversikten Genusperspektiv på nationalekonomi, 2005.

Genusperspektiv på nationalekonomi, 2005

Multimedia 

Författare Anne D. Boschini (fil. dr, nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet), Christina Jonung (fil. lic., Bryssel) och Inga Persson (professor, nationalekonomiska institutionen, Lu...

Läs Genusperspektiv på nationalekonomi, 2005 >

Omslag på ämnesöversikten Genusperspektiv på medicinen, 2005

Genusperspektiv på medicinen, 2005

Multimedia 

Författare Anne Hammarström, professor i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet....

Läs Genusperspektiv på medicinen, 2005 >

Omslag på ämnesöversikten Genusperspektiv på teologi, 2004.

Genusperspektiv på teologi, 2004

Multimedia 

Författare Anne-Louise Eriksson, docent i tros- och livsåskådningsvetenskap och chef vid Svenska kyrkans enhet för forskning och kultur....

Läs Genusperspektiv på teologi, 2004 >

Omslag på ämnesöversikten Genusperspektiv på språk, 2003.

Genusperspektiv på språk, 2003

Multimedia 

Författare Kerstin Nordenstam, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet....

Läs Genusperspektiv på språk, 2003 >

Omslag på ämnesöversikten Genusforskning inom psykologin, 2003.

Genusforskning inom psykologin, 2003

Multimedia 

Författare Eva Magnusson, universitetslektor vid Umeå universitet och docent i psykologi....

Läs Genusforskning inom psykologin, 2003 >

Omslag på ämnesöversikten Genusforskning inom kulturgeografin, 2003.

Genusperspektiv inom kulturgeografin, 2003

Multimedia 

Författare Gunnel Forsberg, professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet och gästprofessor i kulturgeografi med inriktning mot genusvetenskap, vid Karlstad universitet....

Läs Genusperspektiv inom kulturgeografin, 2003 >

Omslag på ämnesöversikten Genusforskning inom teknikvetenskapen, 2003.

Genusforskning inom teknikvetenskapen, 2003

Multimedia 

Läsaren bjuds på en resa mellan föreställningar om genusforskning inom teknikvetenskapen och ämnet som det faktiskt har utvecklats. Skriften är författad av Lena Trojer....

Läs Genusforskning inom teknikvetenskapen, 2003 >

Omslag på ämnesöversikten Genusforskning inom socialantropologin, 2002.

Genusforskning inom socialantropologin, 2002

Multimedia 

Här presenteras genusantropologins betydelse för förståelsen av relationerna mellan könen på olika platser i världen, både nära och fjärran. Skriften är författad av Britt-Marie Thurén....

Läs Genusforskning inom socialantropologin, 2002 >

Omslag på ämnesöversikten Genusforskning inom arkeologin, 2001.

Genusforskning inom arkeologin, 2001

Multimedia 

Inom arkeologin har genusperspektivet gett upphov till nya frågeställningar som kan bidra till att ge en rikare och mer nyanserad bild av förhistorien. Skriften är författad av Elisabeth Arwill Nordbl...

Läs Genusforskning inom arkeologin, 2001 >

Omslag på ämnesöversikten Genusforskning inom juridiken, 2001.

Genusforskning inom juridiken, 2001

Multimedia 

Författare är Eva-Maria Svensson, jur dr rättsvetenskap Göteborgs universitet....

Läs Genusforskning inom juridiken, 2001 >