Nyhetsbrevet Genusperspektiv, arkiv

Från år 2004 till 2013 gav sekretariatet ut det forskningspolitiska nyhetsbrevet Genusperspektiv. Det var en journalistisk publikation som bevakade, analyserade och granskade utvecklingen av genusforskningens politiska, ekonomiska och organisatoriska förutsättningar.

Forskningens villkor

Genusperspektiv, 2 2013

Multimedia 

I det sista numret av nyhetsbrevet tas bland annat följande upp: Arbetslösheten bland tidigare studenter i genusvetenskap är låg, visar den första nationella alumnundersökningen som gjorts av ämnet i ...

Läs Genusperspektiv, 2 2013 >

Genusperspektiv, 1 2013

Multimedia 

Europaparlamentet driver på för att genusperspektiv och jämställdhet ska få större plats i EU:s kommande forskningspolitik. Skam och otillräcklighet kan fungera som viktiga etiska och kunskapsteoretis...

Läs Genusperspektiv, 1 2013 >

Genusperspektiv, 5 2012

Multimedia 

För första gången på länge saknas beskrivningar av genusforskningen helt i regeringens forskningsproposition. Genus medvetet struket ur satsning på forskning för att stärka jämställdheten i framför al...

Läs Genusperspektiv, 5 2012 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 4, 2012.

Genusperspektiv, 4 2012

Multimedia 

NIKK flyttar till Sverige Jämställdhetsprojekt har gjort avtryck Ledningen satte ner foten efter angrepp mot genus Remake för #ScienceGirlThing...

Läs Genusperspektiv, 4 2012 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 3, 2012.

Genusperspektiv, 3 2012

Multimedia 

Genusforskning har brett stöd hos riksdagspartierna EU-parlamentariker vill ha in ändringsförslag om genus Goda erfarenheter av arbetet med genuscertifiering vid Lunds universitet Forskningsp...

Läs Genusperspektiv, 3 2012 >

Genusperspektiv, 2 2012

Multimedia 

Genusforskning om hälsa har rasat på den politiska agendan Regeringens innovationsstrategi ska vidga begreppen Kvalitetsutvärdering ger inte lärosätena incitament att förbättra sin jämställdhet ...

Läs Genusperspektiv, 2 2012 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 1, 2012.

Genusperspektiv, 1 2012

Multimedia 

Besparingar främsta motivet bakom nedläggning av Nikk Högskoleverkets uppdrag att främja jämställdhet försvinner Vart tredje lärosäte ser genusperspektiv som strategiskt viktigt för forskningen ...

Läs Genusperspektiv, 1 2012 >

Genusperspektiv, 6 2011

Multimedia 

Bråttom att få in genus i EU:s nästa ramprogram Sekretariatets skrivelse till regeringens forsknings- och innovationsproposition 2012 "Kvinnor ses som antitesen till forskare" 22,5 miljoner i...

Läs Genusperspektiv, 6 2011 >

Genusperspektiv, 5 2011

Multimedia 

"Utan en mer långsiktig inriktning kommer humaniora inte överleva" Nikk upphör som nordisk institution "Innovationsplanen reproducerar traditionella prioriteringsmönster" Eige ska samla forsk...

Läs Genusperspektiv, 5 2011 >

Genusperspektiv, 3-4 2011

Multimedia 

Framgångsrik satsning på excellenta genusmiljöer Nationellt centrum för kvinnofrid knyts närmare Uppsala universitet Nätverk viktigt för mäns och kvinnors villkor i forskarkarriären Skilda fö...

Läs Genusperspektiv, 3-4 2011 >

Genusperspektiv, 2 2011

Multimedia 

Generaldirektören värnar forskarnas initiativförmåga Samhällsvetenskap och humaniora riskerar försämrad EU-finansiering Panel i Umeå diskuterade förutsättningar för starka forskningsmiljöer V...

Läs Genusperspektiv, 2 2011 >

Genusperspektiv, 1 2011

Multimedia 

Excellenssatsningar en anrikning av män Vetenskapsrådet utlyser medel till genusforskning Universitetskanslern försvarar Högskoleverkets nya utvärderingssystem DJ föreslår satsningar på 65 mi...

Läs Genusperspektiv, 1 2011 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 6, 2011.

Genusperspektiv, 6 2010

Multimedia 

"Vi måste sluta betrakta bedömning som en helig ko" Genusforskare tog storslam i utlysning från Vetenskapsrådet Jämi vill att jämställdhet ska bli strategiskt forskningsområde Långt kvar till...

Läs Genusperspektiv, 6 2010 >

Genusperspektiv, 5 2010

Multimedia 

Nya kanslern väjer inte för jämställdhetsfrågorna Många frågetecken kring regeringens jämställdhetsstrategi Ljusning för genusperspektivet i åttonde ramprogrammet?...

Läs Genusperspektiv, 5 2010 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 3-4, 2010.

Genusperspektiv, 3-4 2010

Multimedia 

Genusforskningen svag inom tunga samhällsfrågor Blocken oense om jämställdhet och autonomi "Det är synd att vi inte kunde mötas på en rimlig nivå i debatten"...

Läs Genusperspektiv, 3-4 2010 >

Genusperspektiv, 2 2010

Multimedia 

”De stora vinnarna är universitetens ledningar” Avhandling gör upp med missvisande metaforer Vetenskapsrådet gör undantag för monografier...

Läs Genusperspektiv, 2 2010 >

Genusperspektiv, 1 2010

Multimedia 

Genusperspektivet saknas i forskning om framtiden Finsk genusforskning på andra villkor Centrum för polisforskning startas vid Uppsala universitet...

Läs Genusperspektiv, 1 2010 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 5-6, 2009.

Genusperspektiv, 5-6 2009

Multimedia 

”Genusforskningen ska inte ta några direktiv uppifrån” LRF-forskning ska synliggöra lantbrukets kvinnor Förändrat Vinnova redo för nya genusfrågor...

Läs Genusperspektiv, 5-6 2009 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 4, 2009.

Genusperspektiv, 4 2009

Multimedia 

Alnebratt tar över på sekretariatet Oppositionen betvivlar nya ministerns genusmedvetenhet Ny organisation mobiliserar genusforskarna...

Läs Genusperspektiv, 4 2009 >

Genusperspektiv, 3 2009

Multimedia 

Starka miljöer ingen garant för satsningar Resursutredningens expert kritisk till regeringens system Stor kartläggning av forskningsfinansiärer i Europa...

Läs Genusperspektiv, 3 2009 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 2, 2009.

Genusperspektiv, 2 2009

Multimedia 

Vetenskapsrådet utlyser medel till genusforskning Miljardsatsning på svenskt forskningscenter för damidrott Griffin vill skifta fokus till de jämställda exemplen...

Läs Genusperspektiv, 2 2009 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 1, 2009.

Genusperspektiv, 1 2009

Multimedia 

Excellensmiljö vill skapa europeiskt genuscentrum Svensk genusforskning är väldigt svensk Nordisk förening för maskulinitetsforskning bildad...

Läs Genusperspektiv, 1 2009 >

Genusperspektiv, 5-6 2008

Multimedia 

"Genusforskningen kastas 15 år tillbaka i tiden" Nordisk könsmakt under Niskanens lupp Vad har genusforskning med jämställdhet att göra?...

Läs Genusperspektiv, 5-6 2008 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 4, 2008.

Genusperspektiv, 4 2008

Multimedia 

Statens beslutsfattande ska göras jämställt genom Jämi Thamprofessorerna gör bokslut efter 10 år "Arbetslivsforskningen riskerar bli mer styrd"...

Läs Genusperspektiv, 4 2008 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 3, 2008.

Genusperspektiv, 3 2008

Multimedia 

Vad säger partierna om fortsatt stöd? Så får du del av EU-miljarderna Genusforskarskolan får högt betyg...

Läs Genusperspektiv, 3 2008 >

Genusperspektiv, 2 2008

Multimedia 

Klimatfrågans lösning kräver ett genusperspektiv Jämo efterlyser forskning om mäns syn på jämställdhet Genusperspektivet starkt i Fas 90-miljonerssatsning...

Läs Genusperspektiv, 2 2008 >

Genusperspektiv, 1 2008

Multimedia 

Leijonborg lovar stå upp för genusforskningen Kvinnliga forskare har mycket att vinna på Open Access Lärosäten tillmäter genus strategisk konkurrenskraft...

Läs Genusperspektiv, 1 2008 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 5-6, 2007.

Genusperspektiv, 5-6 2007

Multimedia 

Genusforskare hotad under studie av Rotary Ny professur till starkt Tema Genus Moderaterna gör en U-sväng i genusfrågan...

Läs Genusperspektiv, 5-6 2007 >

Genusperspektiv, 4 2007

Multimedia 

Kanslern talar ut om jämställdhet Bristande genuskompetens i medicinska ämnesrådet Vinnova satsar på jämställd konkurrenskraft...

Läs Genusperspektiv, 4 2007 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 3, 2007.

Genusperspektiv, 3 2007

Multimedia 

Jämställdhetsdebatten ytlig utan genuskunskap Tydligare fokus med politisk styrning Genusutbildningar får MVG...

Läs Genusperspektiv, 3 2007 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 2, 2007.

Genusperspektiv, 2 2007

Multimedia 

VRs ordförande vill ha kvar öronmärkning Stor satsning på forskning om kvinnors hälsa Debattinlägg om öronmärkning...

Läs Genusperspektiv, 2 2007 >

Omslag på nyhetsbrevet genusperspektiv nummer 1, 2007.

Genusperspektiv, 1 2007

Multimedia 

Osäker framtid för genusforskning när ALI läggs ned Flera öppningar för genusforskare i FP7 Höjda fakultetsanslag hot mot genusforskning...

Läs Genusperspektiv, 1 2007 >

Genusperspektiv, 6 2006

Multimedia 

De vann kampen om excellensmiljonerna Debatt om genusforskningens kvalitet Forskningens frihet värnas med riktade pengar...

Läs Genusperspektiv, 6 2006 >

Genusperspektiv, 5 2006

Multimedia 

Beredd att ta strid för genusforskningen "Halva befolkningen lever under sämre villkor" Nobelpristagare kritiserar hur excellens bedöms...

Läs Genusperspektiv, 5 2006 >

Genusperspektiv, 4 2006

Multimedia 

Öronmärkta pengar kvar även vid ett maktskifte Feministiskt initiativ kräver översyn av forskningsmedel Traditioner styr val till forskningsråd...

Läs Genusperspektiv, 4 2006 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 3, 2006.

Genusperspektiv, 3 2006

Multimedia 

Genusforskningens framtid efter valet. Öronmärkning behövs ännu, menar Gunnel Gustafsson på Vetenskapsrådet. Debatt mellan mp och fp om jämställdhetsmyndighet....

Läs Genusperspektiv, 3 2006 >

Genusperspektiv, 2 2006

Multimedia 

Professorsboom kan stärka svensk genusforskning. Så förbereder sig genusmiljöerna för Vetenskapsrådets utlysning. Olika reaktioner på jämställdhetsproposition....

Läs Genusperspektiv, 2 2006 >

Genusperspektiv, 1 2006

Multimedia 

Små forskningsmiljöer måste granskas kritiskt menar Uppsala-rektor. Satsning på forskning om mäns våld. Debatt om Popovas granskning och om genusforskningens roll....

Läs Genusperspektiv, 1 2006 >

Genusperspektiv, 4 2005

Multimedia 

Detta nummer av nyhetsbrevet Genusperspektiv berör bland annat granskning av Vetenskapsrådets behandling av genusansökningar, att den borgerlig alliansen är överens om betydelsen av genusforskning sam...

Läs Genusperspektiv, 4 2005 >

Genusperspektiv, 3 2005

Multimedia 

Detta nummer av nyhetsbrevet Genusperspektiv behandlar bland annat granskning om lärosätena följer riksdagens beslut om genusprofessurerna, Gertrud Åström vill ta fram ett jämställdhetsvaccin och cent...

Läs Genusperspektiv, 3 2005 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 2, 2005.

Genusperspektiv, 2 2005

Multimedia 

Detta nummer av nyhetsbrevet Genusperspektiv berör bland annat att det tagits ett stort steg framåt för genus i EU:s forskningsprogram samt att föreståndare för Genusforskarskolan blir ordförande för ...

Läs Genusperspektiv, 2 2005 >

Genusperspektiv, 1 2005

Multimedia 

Detta nummer av nyhetsbrevet Genusperspektiv berör bland annat seminariet i Bryssel om genusforskningens roll i sjunde ramprogrammet, förslag om fördubbling av medel till genusforskning i forskningspr...

Läs Genusperspektiv, 1 2005 >

Genusperspektiv, 3-4 2004

Multimedia 

Detta nummer av nyhetsbrevet Genusperspektiv behandlar bland annat genusforskningens framtid samt Vinnovas utbildning av förändringspiloter.  ...

Läs Genusperspektiv, 3-4 2004 >

Omslag på nyhetsbrevet Genusperspektiv nummer 2, 2004.

Genusperspektiv, 2 2004

Multimedia 

Detta nummer av nyhetsbrevet Genusperspektiv innehåller bland annat arbetet inför forskningspropositionen – Vad vill politikerna med forskningen? Nyhetsbrevet annonserar även att Cecilia Åsberg blir S...

Läs Genusperspektiv, 2 2004 >

Genusperspektiv, 1 2004

Multimedia 

Detta nummer av nyhetsbrevet Genusperspektiv diskuterar bland annat att långsiktigt stöd till genusforskning saknas samt att Vetenskapsrådets genuskommitté fått nytt uppdrag....

Läs Genusperspektiv, 1 2004 >